top of page

OVER ONS

Een kinderdagverblijf kiezen doe je niet zomaar.
Daarom een woordje uitleg!

Kinderdagverblijf Lentetuiltje is een Nederlandstalige groepsopvang dat zich bevindt in het centrum van Wolvertem en is erkend door Kind & Gezin voor 61 plaatsen. Elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) is er dagopvang voorzien voor kinderen van 0 tot de leeftijd waarop ze naar de kleuterschool kunnen gaan en dit van 7u tot 18u. Hiermee trachten we een antwoord te bieden op de vraag van ouders die wegens hun werkomstandigheden of omwille van pedagogische en/of sociale motieven nood hebben aan kinderopvang.

 

Wij stellen onze dienstverlening open voor alle kinderen ongeacht hun cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geloof of levensovertuiging.

Het kinderdagverblijf staat eveneens open voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

 

De waarden die wij vooropstellen voor het nastreven van onze doelstellingen zijn o.a.: geborgenheid, betrokkenheid, openheid, respect voor de anderen, respect voor de privacy. 

Wij beschikken over een team van deskundige medewerkers die waken over het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wij trachten de ontwikkeling en zelfredzaamheid van de kinderen op een kwalitatief hoogstaande manier te begeleiden gedurende de ganse opvangperiode en dit in nauwe samenwerking met de ouders. Wij bieden ook de mogelijkheid aan kinderbegeleider-in-wording om hier stage te lopen. De stagiairs worden altijd door een gediplomeerde kinderbegeleider begeleid.
 

Om een volwaardige en professionele opvang te verzekeren werken wij samen volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement dat u bij uw inschrijving ontvangt.

Uw kind is voor ons het belangrijkste. Het wordt steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid. Wij willen warmte, geborgenheid en veiligheid geven. Kinderen mogen experimenteren en krijgen daarbij alle ruimte om te falen. Hierdoor vergroten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Kinderen mogen kind zijn bij het Lentetuiltje. Wij houden rekening met de individuele ontwikkeling van elk kind. In contact met elkaar en met de ouders staan openheid, respect en verdraagzaamheid centraal. Planmatig en methodisch werken, kritische evaluatie en opvolging vormen de essentie van een continue kwaliteit.
 

Wij bieden geleide activiteiten aan die in verband staan met thema's uit de leefwereld van uw kind en aangepast zijn aan de leeftijd. De kinderen kunnen ook vrij spelen en bij mooi weer kunnen ze buiten spelen.

Het Lentetuiltje werkt voornamelijk met een horizontale groepenwerking. De kinderen verblijven in vaste leeftijdsgroepen die samengesteld worden op basis van de (vermoedelijke) geboortedatum. De groepssamenstelling gebeurt door de verantwoordelijke op basis van de (vermoedelijke) geboortedatum rekening houdend met het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

De kinderen krijgen een vaste kinderbegeleider toegewezen voor hun hele verblijf in het Lentetuiltje. Op vaste tijdstippen in het jaar schuiven de kindjes door naar een volgende groep.
 

Tevens beschikt het kinderdagverblijf over een verticaal groepje. Hier wil het kinderdagverblijf toch de kans bieden aan kindjes en hun ouders die wegens omstandigheden niet de horizontale groepenwerking terecht kunnen.

20190911_170621.jpg
bottom of page